Protokoll

© Intresseföreningen för design, innovation och teknik, 2016

web@foreningenidiot.se

idiot@student.kau.se