Styrelsen

Ellinor Englundh

Ordförande

Årskurs: 2

Mail: ordforande@foreningenidiot.se

 

 

 

 

Utbildningsansvarig

Årskurs:

Mail: utbildning@foreningenidiot.se

 

Rodrigo Hernandez

Kassör

Årskurs: 2

Mail: kassor@foreningenidiot.se

 

Henric Beckman

Socialansvarig

Årskurs: 1

Mail: socialansvarig@foreningenidiot.se

 

Niklas Erisksson

Sekreterare

Årskurs: 2

Mail: sekreterare@foreningenidiot.se

 

Anund Fernando

Socialansvarig

Årskurs: 1

Mail: socialansvarig@foreningenidiot.se

 

Markus Swidi

Webbansvarig

Årskurs: 1

Mail: web@foreningenidiot.se

 

Mattias Säfström

PR-ansvarig

Årskurs: 2

Mail: press@foreningenidiot.se

 

© Intresseföreningen för design, innovation och teknik, 2016

web@foreningenidiot.se

idiot@student.kau.se