Styrelsen

Styrelsen 


Här får du se alla medlemmar i föreningen och deras ansvarsområden.

Kolla in våran instagram för att lära känna dem bättre!

© Intresseföreningen för design, innovation och teknik, 2019

web@foreningenidiot.se

idiot@student.kau.se