Utbildning

Innovationsteknik och Design

INNOVATIONS- OCH DESIGNINGENJÖR


I FRAMTIDENS TEKNIKBEROENDE SAMHÄLLE KRÄVS TEKNIK SOM ÄR MER SKAPAD FÖR MÄNNISKORNA. EN HELHELTSSYN PÅ TEKNIK, MÄNNISKORNA OCH SAMHÄLLE KRÄVS AV MORGONDAGENS INGENJÖRER. SAMTIDIGT BLIR DESIGN ETT ALLT VIKTIGARE KONKURRENSMEDEL.


Hela processen från idégenerering och skisser till presentation av en färdig produkt lärs ut på Innovations- & designingenjörs-programmet. En stor del av studierna genomförs i projektform, många gånger med skarpa fall där uppdrags-givarna kommer från näringslivet.


VAD BLIR MAN?

Några av de Innovations- & design-ingenjörer som gått ut jobbar numera bland annat som studioingenjör, industridesigner, Alias-modellör, konstuktör mm. Många arbetar som konsulter på olika företag, ofta som en länk mellan design- och konstruktionsavdelningen.


VEM SKA SÖKA?

Vem som helst som har ett tekniskt intresse och är intresserad av att rita, du behöver inte vara konstnär. Man bör också nämna den höga andelen kvinnliga studenter på programmet som är över hälften, ganska unikt för en ingenjörsutbildning.


Utbildningsprogrammet leder till en högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, på 180p (tre år). För en examen krävs utöver godkända kurser även ett examensarbete.

Här förverkligas Idéer

Välj utbildningen för att förverkliga dina idéer

 

Läsvärda länkar 


Karlstad universitet

Universtetets hemsida, här finner du information om innovationteknik och designprogrammet.


Hemsidan: Kau.seUniversitetsbiblioteket

Ett fantastiskt hjälpmedel. Här kan du lära dig hur man exempelvis: skriver referenser, söker information och lånar böcker.


Hemsidan: BiblioteketHögskoleverket

Vill du göra högskoleverket, studera utomlands, studera på distans? All denna information hittar du på högskoleverkets hemsida.


Hemsidan: Högskoleverket

© Intresseföreningen för design, innovation och teknik, 2019

web@foreningenidiot.se

idiot@student.kau.se